Privacy disclaimer

Privacy disclaimer LIFEGUARD.be

1. Wie wordt beschermd door deze privacy disclaimer?
Dit privacy beleid geldt voor alle persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die wij verwerven en verwerken en waarvoor wij verantwoordelijk zijn: onze klanten, onze cursisten, alle personen of bedrijven die ons volgen via sociale media of inschrijven op onze nieuwsbrief.

2. Wat doen we met die gegevens?
De persoonsgegevens of bedrijfsgegevens (zie punt 4) worden verwerkt onder de vorm van registreren, verzamelen, valideren, ordenen, bewaren, gebruiken voor het opmaken van attesten, inschrijven in de nieuwsbrief, actualiseren, wijzigen, raadplegen, archiveren, opvragen, wissen of vernietigen of een combinatie van deze verwerkingsvormen. Deze gegevens worden opgenomen in onze databank waar ze enkel voor gebruik door LIFEGUARD ter beschikking zijn: facturatie, opmaken attesten en inschrijven op onze nieuwsbrief. De deelnemer/klant kan ten allen tijde uitschrijven uit onze nieuwsbrief door onderaan te klikken op ‘afmelden’ of ‘uitschrijven’. Deze gegevens worden NIET aan derde partijen doorgestuurd, doorgegeven of overgemaakt op eender welke schriftelijke of digitale manier. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is Olivier Wynant, met maatschappelijke zetel te Sint-Lievenslaan 50, 9000 Gent, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 873.648.316 (hierna “LIFEGUARD”).

3. Wat met gegevens op sociale media?
De gebruiker van sociale media dient de regels en het privacy beleid van deze derden goed na te lezen en te respecteren. LIFEGUARD is niet verantwoordelijk voor het gebruik van openbare gegevens op sociale media die niet door LIFEGUARD gepost werden.

4. Welke gegevens verzamelen we?
Van een klant (natuurlijk persoon, bedrijf of vennootschap) worden volgende gegevens verzameld:
• Voornaam en naam of bedrijfs- of verenigingsnaam
• Contactpersoon of meerdere contactpersonen
• Adresgegevens
• Contactgegevens zoals telefoonnummers, mobiele nummers en e-mailadressen
• KBO nummer
Van een deelnemer/cursist:
• Voornaam, Naam
• Geboorteplaats
• Geboortedatum
• E-mailadres
Indien een deelnemer zijn/haar voornaam, naam, geboorteplaats of geboortedatum weigert mee te delen kan er geen attest van opleiding/bijscholing afgeleverd worden.

5. Hoe verwerven we gegevens?
We verwerven gegevens die aan ons bezorgd worden door de klant of de deelnemer. Dit kan via onze website (offerte aanvraag, opleidingsaanvraag, inschrijving open opleiding, algemene info aanvraag via de online formulieren die op de website beschikbaar zijn), via e-mail die naar een “@lifeguard.be” mailbox gestuurd worden, telefonisch, mondeling of schriftelijk (door afgifte van gegevens of via postdiensten).
Voor de facturatie worden de klant- en/of bedrijfsgegevens ingebracht in ons facturatieprogramma van waaruit de facturatie gebeurt.
Voor het opmaken van de attesten baseren wij ons op de schriftelijk ingevulde aanwezigheidslijsten. Hiervoor hebben wij de voornaam, naam, geboorteplaats en geboortedatum van de deelnemer nodig. Het e-mailadres wordt gebruikt om de deelnemer in te schrijven in de nieuwsbrief van LIFEGUARD, de deelnemer kan bij ontvangst van een nieuwsbrief steeds uitschrijven uit deze mailinglist door onderaan de brief te klikken op ‘uitschrijven’ of ‘afmelden’.
Op onze aanwezigheidslijsten staat ook volgende informatie omtrent privacy: De verantwoordelijke van het gegevensbestand is LIFEGUARD, Sint-Lievenslaan 50, 9000 GENT. Het doel van de gegevens verwerking is het bijhouden van de data m.b.t. onze cursisten in de opleidingsdatabank. U beschikt over een recht op toegang en verbetering van deze gegevens. Al uw persoonlijke gegevens worden NIET aan derden doorgegeven voor eender welke doeleinden om misbruik tegen te gaan. Door dit formulier in te vullen en te tekenen geeft u toestemming tot opname van uw gegevens in onze beveiligde databank, aanvaardt u onze voorwaarden en opname in onze nieuwsbrief. U kan zich ten allen tijde uitschrijven.

6. Hoe beschermen/beveiligen we uw gegevens?
We doen maximale inspanning om uw gegevens te waarborgen en te beveiligen. De databank is enkel toegankelijk via login + paswoord en is niet online beschikbaar. De data worden tevens beschermd door up-to-date gehouden software zoals firewall en virusscan. Toegang tot, inzage in en verbetering van de gegevens is mogelijk maar enkel van de gegevens waarop u toegangsrecht heeft. Via onze nieuwsbrief kan u uw eigen gegevens met betrekking tot de nieuwsbrief beheren.
De aanwezigheidslijsten worden door veiligheidsoverwegingen niet ingescand en worden niet digitaal opgeslaan; dus enkel te raadplegen in het archief. De opleidingsdatabank is niet toegankelijk zonder schriftelijke aanvraag per brief of e-mail en worden met de hoogst mogelijke veiligheidsnormen verwerkt. Telefonische aanvragen worden geweigerd.
Het archief en de kantoorruimte van LIFEGUARD staat bij afwezigheid onder elektronische beveiliging met camera toezicht, bewegingsdetectie, waterdetectie, warmte- en rookdetectie.

7. Wie krijgt buiten LIFEGUARD nog de verzamelde/verworven gegevens van LIFEGUARD?
Heel kort samengevat: niemand, geen enkel bedrijf, geen enkele derde partij. Lesgevers, onderaannemers, instructeurs of andere betrokken bij de werking van LIFEGUARD hebben ook geen toegang tot deze gegevens. De enigen met toegang tot de gegevens: de zaakvoerder en de boekhouding.

8. Uitoefening van privacy rechten
U heeft een recht op inzage waardoor u het recht heeft om op ieder ogenblik uw eigen gegevens die in het bezit zijn van LIFEGUARD in te kijken, te verbeteren, aan te passen of te laten schrappen. Bij de aanvraag tot schrapping van de gegevens, is het niet mogelijk om eerder afgeleverde attesten te laten schrappen.

9. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Alle gegevens worden met onbepaalde duur opgenomen in onze database om controle toe te laten voor verificatie van behaalde/afgeleverde attesten.

10. Hoe kan ik LIFEGUARD bereiken?
Via telefoon: 0477 188 329
Via E-mail: info@lifeguard.be
Via de website: www.lifeguard.be
Via Facebook: www.facebook.com/lifeguard.be