Basic Life Support Volwassenen + AED

Iedereen kan vroeg of laat op eender welke plaats een hartstilstand doen. De overlevingskans van het slachtoffer hangt sterk af van de omstaanders.

Hoe snel reageren ze en doen ze nog iets meer dan enkel de hulpdiensten bellen? We hebben geen grote reserve aan zuurstof waardoor schade aan het hart en aan de hersenen reëel wordt binnen de 3 minuten na het ontstaan van de hartstilstand.

Een hartstilstand is een acute situatie waarbij men onmiddellijk moet ingrijpen om het slachtoffer een grote overlevingskans te geven.

In de 4 uur durende cursus Basic Life Support + AED voor volwassenen leert men tijdig deze kritieke toestand herkennen en aanpakken in afwachting van de komst van de hulpdiensten. Naast het aanleren van de reanimatietechnieken wordt ook de meerwaarde van het gebruik van een AED-toestel uitgelegd en aangeleerd.

De opleiding omvat 4 uren en wordt gegeven aan maximaal 15 deelnemers.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Basisprincipes van eerste hulp
  • Alarmering van de hulpdiensten
  • Beoordelen van het bewustzijn en de ademhaling
  • Hartmassage en beademen
  • Gebruik van een AED bij hartstilstand
  • Stabiele zijligging